Marcel Duchamp e Jatafarta

Marcel Duchamp e Jatafarta

Esta roda de bicicleta sobre un taburete de madeira é unha importante obra de Marcel DuchampRoda de bicicleta (1913) estaría dentro dos chamados ready mades ou obxectos atopados. Consiste na arte realizada mediante o uso de obxectos xa existentes que normalmente non se consideran artísticos. Concepto complexo co cal, entre outras cousas, modifícase o obxecto pero sen facelo irrecoñecible.

A conexión que intento facer aquí cos Espellos Estante ten que ver coa utilización do aro da peneira como parte estructural do espello, que, apenas modificado, configura o marco e o esqueleto do mesmo.

“Roda de bicicleta”

☑️Autor: Marcel Duchamp
☑️Obra: Ready Made (1913)
☑️Tamaño: 1,3 m x 64 cm x 42 cm.

Espello- Estante

☑️Autora: Jatafarta
☑️Dimensións: 45, 35 e 28 cm. 
☑️Material: pel curtido vexetal .